Praksisendring i BHT-tilskuddet

Publisert:

Fra 1. januar 2017 må virksomheter søke om BHT-honorar før tjenesten blir kjøpt.

To sykepleiere

IA-virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgiftene til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) fra NAV.

Tidligere har arbeidsgivere kunnet sende inn refusjonskrav for bruk av BHT uten å søke på forhånd. Nå må man altså søke om honoraret før man kjøper inn tjenesten.

I en overgangsfase fram til 1. mars 2017 kan arbeidsgivere fortsatt sende inn refusjonskrav for bruk av BHT uten å søke på forhånd. Ny praksis trer dermed formelt i kraft fra 1.mars 2017.

Les mer om ordningen og hvordan man søker på nettsidene til NAV >>

Arbeidsgiverorganisasjonene har ikke blitt involvert i prosessen med praksisendringene, og Virke har derfor ikke hatt mulighet til å påvirke i denne saken. De nye skjemaene (Skjema NAV 08-07.12) var ikke klar før 1. januar 2017. Arbeids- og velferdsdirektoratet gikk derfor heller ikke ut med informasjon om endringene på forhånd.