Regjeringen foreslår strengere regler for telefonsalg

Publisert:

Uønsket telefonsalg topper klagestatistikken hos Forbrukerombudet. I et nytt lovforslag ønsker Regjeringen å stramme inn regelverket på dette området.

Telefonselger

Over to millioner nordmenn har reservert seg mot telefonmarkedsføring i Reservasjonsregisteret, og nesten like mange har reservert seg mot henvendelser fra frivillige organisasjoner. I en rapport fra SIFO utarbeidet for Barne- og likestillingsdepartementet fremgår det imidlertid at mange forbrukere fortsatt blir oppringt av telefonselgere selv om de har reservert seg.

Dagens regelverk

Etter gjeldende rett kan forbrukere reservere seg mot telefonmarkedsføring fra næringsdrivende og frivillige organisasjoner, jfr. markedsføringsloven § 12. Ved registreringen må forbrukeren særskilt angi om reservasjonen også skal gjelde markedsføring fra frivillige organisasjoner. Det er også mulig å reservere seg direkte hos næringsdrivende og frivillige organisasjoner.

Det er i utgangspunktet forbudt for næringsdrivende og frivillige organisasjoner å rette telefonmarkedsføring til forbrukere som har reservert seg, jfr. markedsføringsloven § 13. Telefonhenvendelser er likevel tillatt dersom forbrukeren uttrykkelig har bedt om å bli kontaktet av den næringsdrivende eller den frivillige organisasjonen, eller dersom forbrukeren er eksisterende kunde/giver hos den aktuelle næringsdrivende eller frivillige organisasjonen.

I tillegg er det blant annet regler om hvilke dager og tidspunkter man kan foreta markedsføringshenvendelser, oppdateringer av den næringsdrivendes adresse- og telefonlister, samt krav om skriftlig tilbud og aksept ved telefonsalg til forbruker.

Det nye lovforslaget

I lovforslaget foreslår Regjeringen blant annet følgende endringer:

Næringsdrivende skal ikke lenger kunne drive telefonsalg overfor egne kunder som har reservert seg mot dette i Reservasjonsregisteret, med mindre kundene har bekreftet at de ønsker det. Regjeringen foreslår en overgangsordning på seks måneder, hvor næringsdrivende kan avklare med sine kunder om de ønsker telefonsalgshenvendelser. Frivillige organisasjoner skal imidlertid fortsatt kunne drive telefonsalg og pengeinnsamling overfor eksisterende kunder eller givere, siden de anses å ha en viktig samfunnsoppgave.

Frivillige organisasjoner skal ikke kunne sende forespørsel om økonomisk støtte til en forbruker, dersom forespørselen kan bli oppfattet som et krav om betaling, for eksempel i form av en utfylt faktura med beløp, kontonummer og betalingsfrist.

Næringsdrivende skal forbys å innhente samtykke til telefonsalg på vegne av flere ulike næringsdrivende, for eksempel når forbrukere deltar i en konkurranse eller undersøkelse på Internett.

Næringsdrivende og frivillige organisasjoner skal forpliktes til å registrere telefonnummer som brukes til telefonsalg, slik at dette blir søkbart i nummeropplysningstjenesten. Det skal samtidig bli forbudt å bruke skjult nummer ved telefonsalg. Dette vil ifølge Regjeringen gjøre det enklere for forbrukeren å identifisere hvem som har ringt og dermed reservere seg, samtidig som det skal gjøre det enklere for Forbrukerombudet å forfølge klagesaker.

Stortinget skal etter planen behandle lovforslaget i løpet av våren 2017.

For nærmere spørsmål om reglene om telefonsalg, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen for forretningsjus, eller sende spørsmål på e-post til