Rett til fri ved religiøse høytider

Publisert:

Den muslimske fastemåneden, Ramadan, avsluttes den 25. juni i år med den muslimske høytiden Id ul-fitr. Derfor handler dagens artikkel om rett til fri ved religiøse høytider.

Rett til fri

Helligdager i Norge følger kristne høytider. For å legge til rette for trosfrihet, har de som ikke er medlemmer av den norske kirke rett til inntil to dager fri i året i forbindelse med religiøse høytider etter arbeidstakerens religion. Hvis religionen har mer enn to høytidsdager som faller på dager som ikke er fridag, kan arbeidstakeren velge hvilke av de religiøse høytidsdagene vedkommende vil ha fri.

Arbeidsgiver kan kreve at fridager på grunn av religiøse høytider skal innarbeides. Å bli trukket i lønn er ikke vanlig for disse fridagene. Arbeidsgiver skal først diskutere med den enkelte arbeidstaker hvordan fridagene skal innarbeides. Hvis det er vanskelig å bli enige om hvordan dette skal skje, kan arbeidsgiver avgjøre hvordan innarbeidingen skal skje. Innarbeiding regnes ikke som overtid, selv om arbeidet legges til tidspunkter som etter vanlige regler ville vært overtid. Derfor gis det ikke overtidstillegg.

Varsling

Siden arbeidstaker kan velge hvilke religiøse høytidsdager vedkommende vil ha fri, må arbeidstaker varsle om uttaket av fridager minst 14 dager før høytiden. Virke anbefaler at arbeidsgivere som har arbeidstakere med andre religioner enn kristendom, gir arbeidstakerne tydelig informasjon om rett til fri og om plikten til å gi minst 14 dagers varsel.

Konsekvenser

Konsekvensen av at arbeidstakeren ikke varsler arbeidsgiver minst 14 dager før den religiøse høytiden, er i utgangspunktet at arbeidstakeren mister sin rett til fri. Virke anbefaler likevel at man alltid forsøker å finne løsninger som gir mulighet til fri.

Hvis arbeidstaker lar være å komme på jobb på en arbeidsdag på grunn av feiring av en religiøs høytidsdag uten å varsle minst 14 dager før, kan det være aktuelt å gi arbeidstaker en advarsel. Advarsel kan også være aktuelt om arbeidstaker ikke møter etter å ha varslet så sent at ikke arbeidsgiver klarte å finne løsninger som ga mulighet for fri. I en eventuell advarsel bør det vises til den retten arbeidstaker har til å ha fri, men at arbeidstaker plikter å varsle senest 14 dager i forveien.

Reglene om rett til fri i forbindelse med religiøs høytidsdag finner du her:

Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 27 a

For nærmere spørsmål kan medlemmer ta kontakt med Virkes rådgivningstelefon på 22541700 og taste 1 for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til .