Siste frist for å oppdatere bedriftens konkurranseklausuler

Publisert:

Den 1. januar 2016 ble det innført nye bestemmelser om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold, med en overgangsperiode på ett år.

Signering av kontrakt

Overgangsperioden nærmer seg utløp, og det betyr at konkurranse- og kundeklausuler må være i tråd med arbeidsmiljøloven fra og med nyttår.

Virke oppfordrer derfor alle sine medlemsvirksomheter til å gjennomgå og oppdatere sine klausuler i tråd med regelverket i god tid før jul. For Virkemedlemmer har vi utarbeidet mal for både konkurranse- og kundeklausul med veiledere til hjelp i dette arbeidet. Disse ligger i skjemabanken under ansettelse.

En kort oppsummering av hva som er nytt:

Konkurranseklausuler, se aml. §§ 14 A-1 til 14 A-3

 • Kan maksimalt gjelde i ett år etter arbeidsforholdets opphør.
 • Medfører en økonomisk forpliktelse for arbeidsgiver; det skal betales en kompensasjon tilsvarende lengden på konkurranseklausulen.
 • Kompensasjonen skal tilsvare 100 % av arbeidstakers lønn opp til 8 G, og minst 70 % opp til 12 G. Kompensasjonen kan begrenses til 12 G, noe Virke anbefaler arbeidsgiver å gjøre.
 • Arbeidsgiver må ha et særlig behov for vern mot konkurranse når klausulen gjøres gjeldende.
 • Klausulen skal avtales skriftlig (gjerne som en del av ansettelsesavtalen).
 • Ved avslutning av arbeidsforholdet må arbeidsgiver gi arbeidstaker en redegjørelse for om og i hvilken grad klausulen gjøres gjeldende. Her er det viktige frister å passe på.

Kundeklausuler, se aml. § 14 A-4

 • Kan maksimalt gjelde i ett år etter arbeidsforholdets opphør.
 • Ingen krav om kompensasjon, dvs. gratis for arbeidsgiver.
 • Kundeklausuler skal avtales skriftlig (gjerne som en del av ansettelsesavtalen)
 • Klausulen kan kun gjelde kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året.
 • Det skal gis redegjørelse etter samme regler som for konkurranseklausuler. Redegjørelsen skal også angi konkret hvilke kunder som omfattes av klausulen.

Unntak for virksomhetens øverste leder, se aml. § 14 A-5
Det kan for virksomhetens øverste leder skriftlig avtales at reglene for konkurranse- og kundeklausuler ikke skal gjelde for vedkommende. Forutsetningen for en slik avtale er at det før fratreden foreligger en avtale om etterlønn.

Konkurranseklausuler utenfor arbeidsforhold, se avtaleloven § 38
For avtaler om konkurranseklausuler som inngås utenfor arbeidsforhold er det avtaleloven § 38 som gjelder, ikke arbeidsmiljøloven.

For nærmere spørsmål kan medlemmer ta kontakt med Virkes rådgivningstelefon på 22541700 og taste 1 for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til .