Skaff deg en oversikt over hvilke personopplysninger du behandler

Publisert:

For å overholde det nye personvernregelverket, må man først sørge for å ha oversikt over hvilke personopplysninger som behandles av virksomheten.

overvåkningskamera i lager
Når de nye personvernreglene trer i kraft i mai 2018, må alle bedrifter som behandler personopplysninger gjennomgå sine rutiner


For å overholde det nye personvernregelverket, må man først sørge for å ha oversikt over hvilke personopplysninger som behandles av virksomheten. Dette er også et krav etter dagens lovgivning.

Oversikten må for det første inneholde hvilke personopplysninger det er snakk om. Det kan for eksempel være navn og kontaktopplysninger som registreres i forbindelse med kjøp på nett, medlemskap på treningssenter e.l.

Oversikten må i tillegg beskrive formålet med å registrere de aktuelle opplysningene. Dette kan for eksempel være å kunne sende ordrebekreftelse og varer til kunden, eller å gi medlemmer adgang til treningssenteret.

Personopplysninger kan bare behandles der loven tillater det. Oversikten må derfor også inneholde opplysninger om det rettslige grunnlaget for behandlingen. Les mer om det her.

Virke har laget en mal som kan benyttes for å holde oversikt over personopplysninger som behandles, se lenke i faktaboks til høyre på siden.