Skatteplikt på julegave til de ansatte?

Publisert:

I utgangspunktet er alle gaver/naturalytelser ervervet i arbeidsforhold skattepliktig inntekt for mottakeren. Her gjelder imidlertid en rekke unntak med tilhørende beløpsgrenser blant annet for jubileer, bryllup og ”gode forslag”.

Beløpsgrensen for julegaven er maksimalt kroner 1000

I disse adventstider er det kanskje julegaver til de ansatte som er den mest aktuelle gaveformen. Julegaven til de ansatte kan være på maksimalt 1.000 kroner før den utløser skatteplikt.

1.000 kroner er den gjeldende beløpsgrensen som regulerer hvor mye man kan gi i skattefrie gaver til lønnsmottakerne i løpet av et inntektsår. Det betyr at hvis bedriften også praktiserer sommergave, må man altså se på totalbeløpet gjennom året. Hvis verdien av gavene overskyter 1000 kroner så vil mottakeren være skattepliktig for den overskytende summen.

For at gaven på inntil kr 1000 skal være skattefri forutsettes det at arbeidsgiver ikke krever fradrag for beløpet.

Gaven må være del av en generell ordning og bestå av en naturalytelse eller et gavekort

Skattefritaket omfatter gaver til så vel ansatte som styremedlemmer. Skattefriheten for gaver til ansatte er betinget av at gaven er ledd i en generell ordning i bedriften.

Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, likestilles med gaver som er gitt i form av naturalytelser. Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven.

Mulige endringer i regelverket for gavekort?

I revidert nasjonalbudsjett for 2009 ble det varslet en innstramming rundt hvilke typer gavekort som kunne anses som skattefrie, slik at eksempelvis gavekort som gjelder i hele kjøpesentre skulle bli skattepliktige. Det ble varslet høringsrunde og at reglene skulle tre i kraft fra 2010.

Dette arbeidet har imidlertid blitt forsinket. Gjeldende praksis med hensyn til gavekort videreføres derfor inntil videre.