Ulovlig samarbeid? Unngå bøter og straffeforfølgning!

Publisert:

Mann kledd i dress overleverer konvolutt til en skygge
Foto: Illustrasjonsbilde fra iStock

Ifølge en undersøkelse nylig utført for Konkurransetilsynet mener 30 % av norske bedriftsledere at det foregår ulovlig konkurransebegrensende samarbeid i egen bransje. Samtidig svarer hele 80 % av dem at de ikke kjenner til ordningen med lempning, som gir virksomheter som opptrer i strid med konkurranseloven muligheten for å unngå bøter og straff dersom de varsler Konkurransetilsynet. Hva er lemping og hvordan går du frem?

Hva innebærer lempning?

Dersom bevisene du legger frem er gode nok, kan din virksomhet helt eller delvis slippe unna både bøter og straffeforfølgning, til tross for at virksomheten har overtrådt forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10. Et sentralt vilkår for hel lempning, altså 100 % amnesti, er imidlertid at Konkurransetilsynet ikke allerede har tilgang til tilstrekkelige bevis, for eksempel ved at andre deltakere i samarbeidet har kommet deg i forkjøpet. Dersom det viser seg at andre virksomheter allerede har fremlagt tilstrekkelige bevis, kan det likevel fortsatt være muligheter for å slippe unna sanksjoner, men da i form av en delvis lempning. Ved en delvis lempning kan man få redusert bøtene med opptil 50 %.

Dersom du mistenker at samarbeidet er ulovlig, vil det altså uansett lønne seg å kontakte Konkurransetilsynet så raskt og diskret som mulig. Gjør man ingenting med situasjonen, risikerer man langt strengere sanksjoner når det ulovlige samarbeidet først kommer for en dag.

Fremgangsmåten

1) Ikke fortell andre deltakere i samarbeidet eller omverdenen for øvrig om at du vil kontakte Konkurransetilsynet.

Dersom du ikke holder dette hemmelig risikerer du at andre deltakere i samarbeidet kommer deg i forkjøpet, eller at Konkurransetilsynets arbeid med saken blir skadelidende. I begge tilfeller risikerer du at vilkårene for å få innvilget lempning ikke er oppfylt. Krav om hemmelighold er imidlertid ikke til hinder for at du kan kontakte advokat, som selvsagt har taushetsplikt.

 

2) Samle sammen alt av dokumentasjon for det ulovlige samarbeidet – for eksempel avtaler, korrespondanse, presentasjoner og møtereferater.

 

3) Send lempningssøknad med dokumentasjon til Konkurransetilsynet, enten selv eller gjennom advokat.

Konkurransetilsynet har en egen e-postadresse for lempningssøknader – lempning@kt.no. I tillegg har tilsynet en egen lempningstelefon – 55 59 75 38 (i arbeidstiden). Det vil ofte være nyttig å følge opp den skriftlige søknaden med et varsel per telefon. Konkurransetilsynet vil deretter starte behandlingen av søknaden, samt be om et snarlig møte med deg. Underveis i saksbehandlingen er det viktig at man fullt ut samarbeider med tilsynet.

For å lese undersøkelsen, trykk her

Kontakt Virkeadvokatene ved Thomas Flo Haugaard dersom du har spørsmål om konkurranserett.