Utarbeid en klar og forståelig personvernerklæring

Publisert:

De nye personvernreglene stiller strengere krav til hvordan man opplyser sine kunder om personopplysningene som samles inn, og virksomhetens rutiner for behandlingen av disse.

To menn foran en PC

Hvordan bør en virksomhet utarbeide klar og forståelig informasjon om dette til kundene?

Alle virksomheter må tydelig formidle hvordan de samler inn personopplysninger i den nye personvernerklæringen. I tillegg stilles det krav om at informasjonen skal være lett tilgjengelig for den det samles opplysninger fra.

Alle virksomheter må derfor nå sjekke at man har en personvernerklæring som oppfyller kravene i det nye regelverket.

Der personopplysninger samles inn, for eksempel ved et kjøp på nett, inngåelsen av et abonnement eller lignende, skal det blant annet gis informasjon om hvilke opplysninger som samles inn fra kunden, hva opplysningene skal brukes til, hvor lenge opplysningene lagres, hvilke rutiner man har for sletting av opplysningene osv.

Denne informasjonen kan med fordel samles i en egen personvernerklæring som legges lett tilgjengelig på virksomhetens hjemmeside. Datatilsynet har på sine sider laget en enkel liste om hva en slik erklæring bør inneholde. På deres sider finnes også en oversikt over hvilke nye krav som stilles til personvernerklæringen etter de nye personvernreglene.

Virke har i tillegg utarbeidet en mal på hvordan en personvernerklæring kan se ut. Denne er kun tilgjengelig for medlemmer. Last ned malen her >>