Utløser personalrabatter skatteplikt?

Publisert:

Mange virksomheter er usikre på hvor grensene for skattefrie personalrabatter og tredjemannsytelser/rabattene går. Brudd på skatteregelverket kan koste arbeidsgiver dyrt og utgjøre en stor belastning for virksomheten.

Norske penger

Personalrabatter og tredjemannsytelser/rabatter er et utbredt fenomen innen store deler av handel- og servicenæringene. Det er strenge regler for når slike rabatter er å anse som skattefrie. Samtidig er regelverket delvis skjønnsbasert. Dette kan gjøre det vanskelig å vite hvordan personalrabatten og/eller tredjemannsytelsen/rabatten skal behandles skattemessig.

Brudd på regelverket kan koste arbeidsgiver dyrt i form av etterberegning av for lite betalt skatt. Virke er kjent med at skattekravet i enkelte tilfeller har kommet opp i nærmere 20 millioner etter bokettersyn der man har undersøkt praksis knyttet til personalrabatter.

Myndighetene har nylig sendt på høring et nytt regelverk for personalrabatter og tredjemannsytelser/rabatter. Forslaget vil medføre dramatiske endringer i arbeidsgivers mulighet til å tilby sine ansatte personalrabatter uten at det utløser skatteplikt. Regelverket knyttet til innrapportering foreslås kraftig innskjerpet.