Varer ferdig montert

Publisert:

​Som følge av forbrukerens etterspørsel ser vi at flere virksomheter tilbyr varer ferdig montert. Dette kan være alt fra møbler til byggevarer. Spørsmålet som oppstår er hvilket ansvar butikken påtar seg for monteringen.

​Forbrukerne har lenge kunne kjøpe baderom og kjøkken ferdig montert av de enkelte leverandørene. Vi skal i denne artikkelen belyse noen av de forholdene en virksomhet bør hensynta dersom det tilbys varer ferdig montert.

Lovvalg – forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringslova
For møbler og andre gjenstander vil forholdet reguleres av forbrukerkjøpsloven eller håndverkertjenesteloven. For byggevarer kompliseres lovvalget noe. Her reguleres levering/montering også etter forbrukerkjøpsloven eller håndverkertjenesteloven, men dersom avtalen om arbeid (kjøp og montering) blir utført direkte som ledd i oppføring av bolig gjelder bustadoppføringslova. Eksempelvis hvor forbrukeren kjøper terrassebord og montering av terrassen som direkte ledd i oppføring av ny bolig.

Butikken henviser til en håndverker

Dersom virksomheten ikke bruker egen arbeidskraft til å montere varen, eksempelvis parkettgulv, men henviser eller anbefaler en håndverker for forbrukeren må dette fremgå tydelig i forbindelse med markedsføring og kontraktsinngåelse. En splittet leveranse vil reguleres henholdsvis av forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven. Mangler ved selve varen, for eksempel for mye kvist i parkettbordene, vil varehuset være ansvarlig for etter forbrukerkjøpsloven. Dersom gulvet buler/sprekker som følge av at det ikke "flyter" vil montøren hefte for mangelen etter håndverkertjenesteloven. Forbrukeren må da være innforstått med at vedkommende i realiteten har kjøpt en vare og en tjeneste av to forskjellige aktører. Dersom forbrukeren får et inntrykk av at både varen og tjenesten er kjøpt gjennom varehuset vil forbrukeren holde varehuset ansvarlig også for monteringsmangler. Varehuset risikerer derfor å bli holdt ansvarlig også for håndverkertjenesten.

Butikken monterer selv

Dersom butikken eller varehuset monterer selv, blir kontraktsforholdet oversiktlig. Forbrukeren får én kontraktspart å forholde seg til ved bestilling, måltaking, montering og reklamasjoner. Hvorvidt leveransen reguleres av forbrukerkjøpsloven eller håndverkertjenesteloven beror på hva som utgjør den overveiende del av den næringsdrivendes forpliktelser. Dersom monteringen har en kostnad som overstiger kjøpesummen på varen er det håndverkertjenesteloven som regulerer forholdet. Dersom varekostnaden er dyrere enn monteringskostnaden er det forbrukerkjøpsloven som regulerer forholdet.

Butikken selger varen, men har en avtale med håndverkere for montering

Det som trolig er mest praktisk er der hvor møbel – og byggevarehus selger varene og i tillegg tilbyr montering gjennom faste håndverkere som virksomheten har avtaler med. For en forbruker vil det fremstå som om varehuset er totalleverandør med den rettslige konsekvens at varehuset også er ansvarlig for monteringen. Enhver reklamasjon vil derfor bli rettet mot selger og virksomheten må da ha klare avtaler med sine selvstendige montører hva angår mangel og reklamasjoner. Vi anbefaler derfor at virksomhetene inntar en såkalt "back to back" klausul med montørene. En slik klausul innebærer at montørene hefter ovenfor sin kontraktspart (varehuset) i samme utstrekning som varehuset hefter ovenfor sluttkunden (forbruker). Da vil mangelsansvaret kunne føres tilbake til den aktøren som er ansvarlig.

Varehusenes endring fra produktleverandør til totalleverandør fremstår som fornuftig. Den næringsdrivende må være oppmerksom på de avtalene som inngås. Det må fremstå som klart for sluttkunden hvordan de skal forholde seg ved eventuelle reklamasjoner. Advokatene ved forretningsjuridisk i Virke kan bistå medlemmene med kontraktsutforming og eventuelle tvister dersom varehuset tilbyr varer ferdig montert.