Virke styrker medlemstilbudet innen immaterielle rettigheter

Publisert:

​ Virke-medlemmer får nå et styrket medlemstilbud innen immaterielle rettigheter, herunder patent, varemerke, design, forretningshemmeligheter og knowhow. Organisasjonen har styrket egen kompetanse på området gjennom ansettelse av advokat Maja Glad Pedersen, og har dessuten inngått samarbeidsavtale med Zacco, som er Norges største konsulentfirma på feltet. Målet er å bidra til økt verdiskapning og beskytte medlemmenes innovasjon og merkevarer.

IPR som konkurransefortrinn

Forskning viser at hele 80 % av moderne virksomheters verdier immaterielle, og Erna Solberg har uttalt at innovasjon og kunnskap vil bli Norges olje i fremtiden.

I Norge er vi gode på innovasjon, men kan bli mye bedre på å beskytte verdiskapningen vår, sier adm. dir. Thor B. Mosaker i Zacco Norway.

Virke er enig i dette. Sammenlignet med internasjonale selskaper er norske virksomheter ofte lite bevisste på å beskytte sine immaterielle rettigheter. Gjennom beskyttelse gis du en enerett til utnyttelse som skaper avstand til konkurrentene og styrker din markedsposisjon og lønnsomhet. Beskyttelse vil derfor ofte være avgjørende for konkurranseevnen. 

Idéer, informasjon og kunnskap kan beskyttes gjennom patentering, varemerke- og designregistrering, gjennom reglene om opphavsrett eller ved hemmelighold. Videre er det viktig med klare regler knyttet til IPR i avtaler vedrørende f.eks. lisensiering eller forsknings- og utviklingsarbeid, ellers risikerer man å gi fra seg rettigheter som ellers ville tilhørt virksomheten.

IPR-strategi

For å optimalisere verdien av din bedrifts immaterielle rettigheter er det viktig med en bevisst strategi for sikring og forvaltning. Gjennom en bevisst IPR-strategi godt forankret i virksomhetens overordnede forretningsstrategi skapes et tryggere grunnlag for fremtidig utvikling og vekst. En IPR-strategi synliggjør dessuten verdiene i virksomheten overfor investorer, finansieringsinstitusjoner, myndigheter og andre støttespillere.

En god IPR-strategi innebærer mye mer enn å holde oversikt over patenter og patenterbar teknologi i virksomheten. Arbeidet med IPR-strategi innebærer i tillegg å undersøke konkurranse, foreta risikoanalyser og etablere interne rutiner for å ivareta egen verdiskapning og innovasjon. Det er f.eks. avgjørende for beskyttelsen av forretningshemmeligheter at virksomheten innfører tilstrekkelige tiltak for å hindre konfidensialitetsbrudd. 

Behov for bistand?

Kontakt forretningsjuridisk avdeling i Virke, som yter bistand knyttet til beskyttelse, håndheving, optimalisering og forvaltning av alle typer immaterielle rettigheter.

Avtalen mellom Virke og Zacco innebærer at Virke kan involvere Zacco i saker der det anses hensiktsmessig. Dette kan f.eks. være aktuelt i saker knyttet til porteføljeadministrasjon, freedom to operate-analyser, utforming av patentsøknader mv. I disse tilfellene vil Zacco gi en gratis forhåndsvurdering av saken, og medlemmene vil forøvrig få 20 prosent rabatt på Zaccos ordinære priser.

Les mer om Zacco på Zacco.com.