Samarbeidsavtale med Bull & Co Advokatfirma

Publisert:

​Hovedorganisasjonen Virke har gleden av å opplyse våre medlemmer om at vi har inngått en samarbeidsavtale med Bull & Co Advokatfirma AS.

Avtalen innebærer at Virkes medlemmer vil få tilgang til et bredt spekter av juridiske tjenester til gunstige priser, særlig innen IKT-rett, selskapsrett og mindre transaksjoner.

Bull & Co´s advokater er spesialister på sine områder og tilbyr kort responstid samt tett oppfølgning.

Samarbeidet og særvilkårene gjelder når Virke henviser sine medlemmer til Bull & Co der Virke ikke selv har tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse. Bull & Co vil da gi et tilbud basert på oppdragets omfang og kompleksitet. Ta kontakt med en av forretningsadvokatene i Virke ved spørsmål om bistand.

I tillegg til å gi juridisk bistand til Virkes medlemmer vil Bull & Co også delta som foredragsholdere på flere av seminarene som Virke holder for sine medlemmer.