Betyr tariffbinding følgelig at også uorganiserte kan nyte godt av f.eks. avtalefestet pensjon (AFP)?

Svar:

Ja, uorganiserte i en tariffbundet virksomhet har den samme adgang til ordningen.

Emneord

  1. Tariff