Spørsmål og svar

Her vil du finne svar på spørsmål som ofte stilles oss.

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, se kontaktinfo på siden.

Spørsmål
Hva er lønnsglidning og lønnsoverheng?
Vi ønsker å lage en avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Hvordan går vi frem?
Har arbeidstaker rett på fri med lønn i forbindelse med barns sykdom?
Si opp en arbeidstaker som underpresterer
Oppsigelse på grunn av sykdom
Arbeidstaker er sagt opp pga. eget forhold. Kan det fremgå av attesten?
Hvis arbeidstager blir avskjediget, har vedkommende rett til attest?
Hva skal en attest inneholde?
Stiller loven krav om at en ansatt skal få attest når arbeidsforholdet er avsluttet?
Vi vurderer masseoppsigelser, men har ikke overholdt informasjons- og drøftelsesplikten. Medfører det ugyldighet?
Siden en planlagt masseoppsigelse tidligst får virkning 30 dager etter at NAV er underrettet. Hva med arbeidstakere med kortere oppsigelsestid enn 30 dager?
Fra hvilket tidspunkt gjelder masseoppsigelsen fra?
Hvilke saksbehandlingsregler gjelder ved masseoppsigelser
Hva er en masseoppsigelse?
Hva skjer hvis arbeidsgiver suspenderer arbeidstaker uten rettmessig grunnlag?
Kan det informeres i virksomheten om at arbeidstaker er suspendert?
Har en suspendert arbeidstaker krav på å beholde sin lønn i suspensjonstiden?
Hvordan går man frem når man vurderer å suspendere en arbeidstaker?
Hvor lenge kan arbeidstaker suspenderes?
Når kan arbeidsgiver suspendere arbeidstaker?
Hva er suspensjon?
Har arbeidstaker krav på attest når vedkommende er avskjediget?
Kan arbeidstaker som er avskjediget kreve å stå i stillingen ved tvist om avskjedens rettmessighet?
Hvilke formkrav gjelder ved avskjed?
Hva kan være en avskjedsgrunn?
Hva er forskjellen på oppsigelse og avskjed?
Ferien er ikke fastsatt, men arbeidstaker sier opp sin stilling. Hvilke regler gjelder?
Ferien er ikke fastsatt, men arbeidsgiver sier opp den ansatte. Hvilke regler gjelder?
Ferien er fastsatt, men arbeidsgiver sier opp arbeidstaker. Hvilke regler gjelder
Ferien er fastsatt, men arbeidstaker sier opp. Hvilke regler gjelder?
Arbeidstaker fyller snart 67 år. Opphører da arbeidsforholdet automatisk
Når kan en arbeidstaker sies opp pga. alder?
Arbeidstaker har fylt 70 år og ønsker å avslutte arbeidsforholdet. Gjelder det da en oppsigelsestid eller kan arbeidstaker ”gå på dagen”?
Har Virke en mal som kan benyttes når arbeidsgiver ønsker å varsle arbeidstaker om opphør av arbeidsforhold grunnet alder?
Jeg ønsker å ansette en tidligere arbeidstaker som nå har fylt 70 år. Hvordan forholder jeg meg hvis jeg senere skulle ønske å avslutte dette?
Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Har hun krav på å ta ut hele ferien før hun går av?
Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Kan arbeidsgiver kreve at hun tar ut ferien før hun slutter?
Hvordan forholder jeg meg til oppsigelse i prøvetiden
Oppsigelsesvern ved svangerskap og/etter fødsel/adopsjon
Hva med arbeidsgivers styringsrett? Ofte passer det dårlig for arbeidsgiver at arbeidstaker vil ta ut fedrekvoten når det erfaringsmessig er mye å gjøre på jobb.
Vis mer
Laster kursoversikt...