Arbeidstaker er kun fraværende deler av dagen pga. barns/barnepassers sykdom. Regnes det som hel dag?

Svar:

Ja, fravær deler av dagen likestilles med en hel dag, men virksomheten kan ha som policy at arbeidstaker kan benytte egenmelding ved fravær deler av dagen, for eksempel halve dager eller timer. Fraværet summeres slik at man til slutt når kvoten for et kalenderår.

Emneord

  1. Sykefravær