Arbeidstaker er sagt opp pga. eget forhold. Kan det fremgå av attesten?

Svar:

Arbeidsgiver har ikke anledning til å skrive i attesten at arbeidstaker er sagt opp på grunn av eget forhold, men innenfor visse grense er det ikke noe i veien for at ny arbeidsgiver i en ansettelsesprosess kan be arbeidstaker om opplysninger om både fravær og annet fra forrige arbeidsforhold. Blir tidligere arbeidsgiver oppgitt som referanse, kan vedkommende velge om det skal gis utfyllende opplysninger om slike ting som attesten ikke inneholder.

Emneord

  1. Arbeidstid
  2. Oppsigelse og avskjed