Arbeidstaker fikk en advarsel for to år siden. Gjelder den fortsatt?

Svar:

Rettspraksis har eksempler på at advarsler som er gitt mellom ett og fire år tilbake i tid, er tillagt vekt i oppsigelsessaker. Også eldre advarsler vil kunne ha betydning dersom de vedrører samme type forhold. Det vil likevel være en tidsmessig grense for hvor lenge en advarsel kan ha betydning.

Emneord

  1. Advarsel
  2. Oppsigelse og avskjed