Arbeidstaker har først hatt fravær pga. barns eller barnepassers sykdom, og blir så syk selv. Kan arbeidstaker benytte egenmelding for egen sykdom, eller må arbeidstaker oppsøke sykmelder for å få sykmelding?

Svar:

I slike tilfeller kan arbeidstaker benytte egenmelding pga. egen sykdom.

Emneord

  1. Sykefravær