Arbeidstaker har fylt 70 år og ønsker å avslutte arbeidsforholdet. Gjelder det da en oppsigelsestid eller kan arbeidstaker ”gå på dagen”?

Svar:

I de tilfellene arbeidstaker tar initiativ til å avslutte arbeidsforholdet etter fylte 70 år, skal arbeidsgiver gis varsel. Fristen for arbeidstaker er en måned og det gjelder ikke krav til skriftlighet. Blir dette meddelt muntlig, anbefaler vi at arbeidsgiver bekrefter samtalens innhold skriftlig. Dersom arbeidstakeren slutter og reengasjeres eller ansettes etter fylte 70 år, vil Virke anbefale at det inngås en midlertidig arbeidskontrakt. 

Emneord

  1. Pensjon
  2. Midlertidig ansettelse
  3. Oppsigelse og avskjed