Arbeidstaker har ikke mottatt noen advarsel før oppsigelse. Er det et brudd på saksbehandlingsreglene?

Svar:

Nei, det behøver det ikke å være. Om det skal gis en advarsel i forkant av oppsigelse avhenger helt av arbeidstakers handling/overtredelsen/pliktbruddet. Ved grovt mislighold av arbeidsavtalen, for eksempel underslag, tyveri eller ved illojalitet, vil virksomheten ha behov for en umiddelbar avslutning av arbeidsforholdet. I slike saker kan oppsigelse eller avskjed gis uten forutgående advarsel. Her er misligholdet så grovt at den ansatte ikke trenger å bli gjort oppmerksom på at det kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Emneord

  1. Advarsel
  2. Oppsigelse og avskjed