Arbeidstaker har tidligere vært ansatt hos annen arbeidsgiver i samme kalenderår. Hvordan påvirker det antall dager arbeidstaker har anledning til å ha fravær pga. barns/barnepassers sykdom?

Svar:

Rettigheten følger arbeidstaker, ikke arbeidsgiver. Det betyr at arbeidstaker som bytter jobb i løpet av kalenderåret og som har benyttet retten til fravær pga. barns/barnepassers sykdom hos tidligere arbeidsgiver vil ta med seg disse dagene til ny arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan med andre ord kreve at arbeidstaker dokumenterer antall fraværsdager som er brukt hos tidligere arbeidsgiver som følge av barns/barnepassers sykdom.

Emneord

  1. Sykefravær