Arbeidstaker har utvidet rett til omsorgspenger pga. kronisk sykt barn, men hvordan kan jeg som arbeidsgiver vite at det er det kronisk syke barnet som er sykt?

Svar:

Den utvidede retten er ikke forbeholdt det kronisk syke eller funksjonshemmede barnet. Dagene kan med andre ord benyttes uavhengig av om det er det kronisk syke eller funksjonshemmede barnet som er sykt eller om det er andre barn eller barnepassers sykdom som fraværet skyldes.

Emneord

  1. Sykefravær