Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Har hun krav på å ta ut hele ferien før hun går av?

Svar:

Nei, med unntak av ekstraferien fordi arbeidstaker er over 60 år, har arbeidstaker ikke krav på å ta ut ferie innen april 2013.

Emneord

  1. Pensjon
  2. Ferie