Barnets foreldre bor sammen, men det kan virke som det kun er mor som benytter omsorgsdager ved barns/barnepassers sykdom. Kan jeg som arbeidsgiver påvirke dette slik at fordelingen mellom foreldrene blir jevnere?

Svar:

Foreldrene bestemmer selv bruken av dagene. Dette kan ikke arbeidsgiver gjøre noe med. Det er imidlertid ikke anledning til å overføre dager til den andre forelder.

Emneord

  1. Sykefravær