Betyr en tariffbinding meromkostninger for virksomheten?

Svar:

Ja, det gjør det fordi tariffavtalens bestemmelser innebærer fordeler som går lenger enn eksempelvis arbeidsmiljøloven og ferieloven.

Emneord

  1. Tariff