Bør bonusordningen begrenses i tid?

Svar:

Med mindre man har forhandlet frem bonusordningen med de ansattes tillitsvalgte, anbefaler Virke at virksomheten ved inngåelse av bonusavtaler understreker at dette er en ensidig handling fra virksomhetens side. Dette innebærer at utbetaling av bonus ikke er en juridisk avtalemessig rettighet, men at det er virksomhetens ledelse som bestemmer prinsippene for bonusordningen, og at man står fritt til å endre og eventuelt fjerne bonusordningen. Alternativt kan man avtale at man i forbindelse med innføringen tar forbehold om at fortsettelse og omfanget bestemmes av ledelsen for ett år av gangen.

Emneord

  1. Lønn