Bør det settes et tak for bonusutbetalingen?

Svar:

Uansett hvor grundig man arbeider med å utforme en bonusordning, vil uforutsette forhold kunne inntreffe. Hvis slike forhold medfører skyhøye utbetalinger, vil dette kunne undergrave ordningen på sikt. Virke anbefaler derfor at man avtaler et tak på utbetalingene av bonus innenfor en avtalt periode.

Emneord

  1. Lønn