Bør man ha et oppfølgingsintervju?

Svar:

Basert på første intervju, referanseinnhenting og eventuelle tester velger man ut kandidater til å gå videre til neste intervju.

Denne intervjurunden bør inneholde både nye spørsmål og oppfølgingsspørsmål, gjerne utdypende i forhold til forrige intervjurunde. Det kan også være en ide å presentere et eller flere relevante case som kandidaten skal løse.

Emneord

  1. Ansettelse