En ansatt hos oss har levert egenmelding i forbindelse med sykt barn. Hun har imidlertid vært sykemeldt 50 % i en periode og kun vært tilbake i 100 % jobb i 1 uke før denne egenmeldingen. Har den ansatte krav på lønn i forbindelse med dette fraværet?

Svar:

Arbeidstaker kan benytte egenmelding pga. barns sykdom til tross for at hun kun har vært 100 % tilbake i jobb etter eget sykefravær i 1 uke. Det kreves her ingen opptjeningstid.

Emneord

  1. Sykefravær