Er det andre enn øverste leder som skal ha opplæring i HMS?

Svar:

 1. Mellomledere som har til oppgave å lede eller overvåke ansatte.
 2. Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU).
 3. Alle ansatte har krav på nødvendig opplæring for å utføre arbeidet på en trygg og god måte i henhold til krav i lov og forskrift.

Utdypende informasjon:

 1. Mellomledere

  som har til oppgave å lede eller overvåke ansatte skal ha nødvendig opplæring til å sikre at arbeidet utføres på en helse– og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Dette følger av AML. § 3-2 nr. 1 b).

 2. Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget

  (AMU) skal gjennomføre en mer omfattende opplæring, jf. henholdsvis AML. § 6-5 (1) og § 7-4. Det finnes egen forskrift som sier at denne opplæring skal være på 40 timer, som tilsvarer 5 dager. Virksomheter kan avtale kortere opplæring dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Det skal være en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomheten. Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale må partene i virksomheten rette seg etter det arbeidsgivers og arbeidstakernes organisasjoner er blitt enige om når det gjelder timetall eller bestemte prosedyrer for å fastsette opplæringens varighet. AMU i en virksomhet skal behandle spørsmål om opplæring. Der det ikke er et AMU, er dette et tema for partene. Blir man ikke enige, gjelder forskriftenes minstekrav om 40 timer, hvis ikke Arbeidstilsynet har bestemt at det må gis en mer omfattende opplæring. Opplæringen skal fortrinnsvis gis i arbeidstiden og den ansatte skal ha full lønn. Er opplæringen lagt i fritiden, betales lønn som ordinær arbeidstid, uten overtidsbetaling. Virke anbefaler kurs på tre dager for våre medlemsvirksomheter. I de fleste tilfeller vil dette være tilstrekkelig. Er du i tvil, ta kontakt med Arbeidstilsynet.

 3. Alle ansatte har krav på nødvendig opplæring for å utføre arbeidet på en trygg og god måte i henhold til krav i lov og forskrift. Dette følger av arbeidsmiljølovens § 4-2 bokstav e). Opplæring for øvrige ansatte må tilpasses den ansattes og virksomhetens behov. Det følger av AML. § 2-1 at arbeidsgiver / virksomheten er ansvarlig for at alle bestemmelser i arbeidsmiljøloven overholdes.

Emneord

 1. Arbeidsmiljø
 2. HMS