Er det lovpålagt med en styreplan?

Svar:

Nei, det er ikke lovpålagt med en styreplan. Det anbefales uansett, for å gjøre styrearbeidet mer forutsigbart og strukturert. Det er i tillegg et godt dokument for å sikre at viktige saker kommer på planen, samt at det gir forutsigbarhet for administrasjonen som skal forberede saker.

Emneord

  1. Styrearbeid