Er det lovpålagt med styreansvarsforsikring i Norge?

Svar:

Nei, men flere og flere velger å tegne en slik forsikring. Viktige faktorer for å ha dette er ikke minst prosesstøtten man får, om noe skulle gå galt. I tillegg vil forsikringen dekke de fleste former for erstatninger man kunne komme ut for, men ikke de ting man forsettlig (med viten og vilje) har vært delaktig i.

Emneord

  1. Styrearbeid