Er det nødvendig at advarselen er skriftlig for å være gyldig?

Svar:

Nei, det er ikke krav til skriftlighet, men det anbefales at advarselen er skriftlig av dokumentasjons- og bevishensyn.

Emneord

  1. Advarsel
  2. Oppsigelse og avskjed