Er det styreleder eller møteleder som har dobbeltstemme ved stemmelikhet?

Svar:

Normalt er dette samme person. Men loven sier møteleder, loven er utformet slik for å ivareta de tilfeller der styreleder ikke kan stille.

Se aksjeloven § 6-25.

Emneord

  1. Styrearbeid