Er det virkelig helt påbudt å gå på HMS-kurs? Dette er jeg kritisk til…

Svar:

Arbeidsmiljøloven pålegger i § 3-5 en klar plikt ovenfor virksomhetens øverste leder til å gjennomføre opplæring i HMS. Du må derfor gjennomføre opplæring dersom du ikke kan dokumentere skriftlig at du har annen utdanning eller arbeidserfaring som gjør at du oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring. Plikten til opplæring er i tillegg personlig og kan ikke delegeres.

Emneord

  1. Arbeidsmiljø
  2. HMS