Ferien er ikke fastsatt, men arbeidstaker sier opp sin stilling. Hvilke regler gjelder?

Svar:

Arbeidstaker kan som hovedregel ikke kreve å avvikle ferie i oppsigelsestiden, med mindre:                 
  1. oppsigelsen gis før 15. august og oppsigelsestiden går ut hovedferieperioden (1. juni til 30. september), uten at arbeidstaker har tatt tre ukers sammenhengende ferie.
  2. oppsigelsestidens utløp faller sammen med slutten av ferieåret (31.12).
  3. den gjenstående ferien er ekstraferieuken til arbeidstaker over 60 år. I så fall må arbeidstaker varsle arbeidsgiver om avvikling av ekstraferien 14 dager i forkant.
Arbeidsgiver kan kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden, forutsatt at drøftingsplikten og underretningsplikten på 2 måneder overholdes.
Arbeidstaker kan ikke gi et generelt forhåndssamtykke til at arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie på grunn av oppsigelse. En slik avtale kan først eventuelt inngås når oppsigelsen er gitt.

Emneord

  1. Ferie
  2. Oppsigelse og avskjed