For at et styremøte skal være gyldig avholdt, hvilke regler gjelder da?

Svar:

Alle skal være gitt mulighet til å delta, så vidt det er mulig. Melder noen forfall, og det finnes varamedlemmer, skal disse være innkalt eller forsøkt innkalt. For at styret skal kunne treffe beslutning i møtet, må mer enn halvparten av medlemmene være til stede/delta i styrebehandlingen. Vær oppmerksom på at strengere krav kan være stilt i selskapets vedtekter.

Se aksjeloven § 6-24.

Emneord

  1. Styrearbeid