Foreldrepermisjon avviklet i hovedferieperioden?

Svar:

Arbeidstaker kan motsette seg å avvikle hovedferien det ferieåret, og vil da få dette utbetalt som feriepenger eller lønn

.

Emneord

  1. Ferie
  2. Permisjon