Gjelder rettigheten helt til barnet fyller 18 år?

Svar:

Det avhenger av om barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet. Utgangspunktet er at retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.

Emneord

  1. Sykefravær