Har alderspensjonister mellom 67 og 70 år rett på sykepenger når de tar ut alderspensjon etter ny pensjonsordning?

Svar:

Personer i aldersgruppen 67-69 år vil fra 1. januar 2011 ha samme sykepengerett som tidligere. I praksis innebærer dette at vedkommende har rett til sykepenger i inntil 60 sykepengedager fra NAV i tillegg til eventuell arbeidsgiverperiode dersom vedkommende har en arbeidsinntekt som overstiger to ganger grunnbeløpet.

Emneord

  1. Pensjon
  2. Forsikring
  3. Sykefravær