Har arbeidstaker krav på attest når vedkommende er avskjediget?

Svar:

Ja, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunn opplyse i attesten at arbeidstaker er avskjediget.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed