Har arbeidstakere med forskjellig religion krav på fri i forbindelse med religiøse høytider?

Svar:

I utgangspunktet ja. Dette reguleres i Lov om trudomssamfunn og ymist anna. Loven fastslår at de som ikke tilhører den norske kirke har rett til fri fra arbeid i opp til to dager i året i forbindelse med religiøse høytider etter vedkommendes religion. Imidlertid har arbeidsgiver rett til å kreve at fridagene innarbeides igjen av arbeidstaker. Fridagene gis altså som hovedregel slik at det ikke foretas lønnstrekk, men ved at arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren på et senere tidspunkt innarbeider timene. Arbeidstaker må varsle arbeidsgiver senest 14 dager i forveien.

Emneord

  1. Likebehandling
  2. Permisjon