Har en aksjonær rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen?

Svar:

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst en uke igjen til generalforsamlingen skal holdes.

Se Aksjeloven § 5-11.

Emneord

  1. Aksjeselskap
  2. Generalforsamling