Har en gravid arbeidstaker krav på lønn når hun går til svangerskapskontroll?

Svar:

Ja, gravid arbeidstaker har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll, dersom slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. Dette er regulert i arbeidsmiljøloven § 12-1.

Emneord

  1. Permisjon
  2. Lønn
  3. Arbeidsmiljø