Har en suspendert arbeidstaker krav på å beholde sin lønn i suspensjonstiden?

Svar:

Ja, lønnsutbetalingen skal basere seg på de samme ytelser arbeidstakeren hadde før suspensjonen inntrådte.  Dette betyr at også faste og variable tillegg som arbeidstakeren skulle ha mottatt dersom han eller hun var i arbeid, skal utbetales.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed