Har Virke en mal som kan benyttes når arbeidsgiver ønsker å varsle arbeidstaker om opphør av arbeidsforhold grunnet alder?

Emneord

  1. Pensjon
  2. Oppsigelse og avskjed