Hva er bakgrunnen for advarsel som reaksjonsform?

Svar:

Hovedpoenget med en advarsel er å gjøre arbeidstakeren oppmerksom på hvor langt hans plikter går, og at en eventuell gjentagelse av de kritikkverdige forholdene eller eventuelle nye brudd på arbeidsavtalen vil kunne medføre oppsigelse eller avskjed. 

Emneord

  1. Advarsel
  2. Oppsigelse og avskjed