Hva er de økonomiske konsekvensene av at virksomheten får tariffavtale?

Svar:

Virksomheten kan få økte utgifter dersom man lønner under tariffavtalens minstelønnssatser. I tillegg inneholder tariffavtalene bestemmelser om AFP. På den annen side gir tariffavtalen tilgang til bl.a. å avtale utvidet ramme for gjennomsnittsberegning, i tillegg til at man som arbeidsgiver er sikret forutberegnelighet gjennom tariffavtalens satser for lønn og tillegg, forenkling og forpliktende enighet.

Emneord

  1. Tariff