Hva er en advarsel?

Svar:

Advarsel er en reaksjonsform som arbeidsgiver kan bruke overfor en arbeidstaker som ikke overholder sine plikter etter arbeidsavtalen, eller som handler i strid med arbeidsgivers interesser for øvrig. Eksempler på dette kan være at arbeidstaker kommer for sent, utfører ikke arbeidsoppgaver i henhold til fastsatte rutiner, behandler ikke kunder som forventet etc.

Emneord

  1. Advarsel
  2. Oppsigelse og avskjed