Hva er en bonusordning?

Svar:

Bonusordning er i denne sammenheng å forstå som prestasjonslønn, resultatlønn, overskuddsdeling, akkord etc, altså lønn som varierer i forhold til hvilke resultater som er oppnådd i en bestemt periode. Alternativt hvilke forbedringer virksomheten har oppnådd sammenlignet med tidligere perioder.

Emneord

  1. Lønn